Umiejętności dzieci rok szkolny 2020/2021

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu marcu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Potrafi założyć hodowlę roślin.
 2. Śpiewa poznane piosenki i klaszcze do rytmu.
 3. Naśladuje czynności ruchem.
 4. Przelicza elementy do 3.
 5. Wykonuje ćwiczenia fizyczne.
 6. Rozpoznaje nazwy wiosennych miesięcy.
 7. Rozpoznaje zwierzęta budzące się z zimowego snu.
 8. Odgrywa określone role.
 9. Dzieli wyrazy na sylaby.
 10. Słucha opowiadania i odpowiada na proste pytania.
 11. Rozróżnia kolory.
 12. Przeprowadza eksperyment.
 13. Sprząta swoje miejsce pracy.
 14. Wykonuje prace plastyczno-techniczne i dba o ich estetykę.
 15. Rozpoznaje wybrane utwory Jana Brzechwy.
 16. Zna nazwy dni tygodnia.
 17. Bawi się masami plastycznymi.
 18. Zna wielkanocne tradycje.
 19. Kończy rozpoczęty rytm.
 20. Różnicuje zająca i królika.
 21. Opowiada o swoich wrażeniach i emocjach.
 22. Rozpoznaje obrazki związane z Wielkanocą.
 23. Przestrzega zasad w grupie.
 24. Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu marcu:

grupa: „Kangurki”:

1. Przestrzega kodeksu grupy.

2. Swobodnie porusza się po sali.

3. Wie, co to jest siad skrzyżny.

4. Reaguje na sygnał i hasło.

5. Wie, jak prawidłowo myć ręce.

6. Odpowiada na proste pytania.

7. Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

8. Rozpoznaje i nazywa pomieszczenia przedszkolne.

9. Bierze udział w pracach związanych z hodowlą roślin.

10. Naśladuje czynności ruchem.

11. Rozpoznaje obrazki związane z Wielkanocą.

 

 

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu marcu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Potrafi założyć hodowlę roślin.
 2. Śpiewa poznane piosenki i klaszcze do rytmu.
 3. Przelicza elementy do 3.
 4. Rozpoznaje zwierzęta budzące się z zimowego snu.
 5. Odgrywa określone role.
 6. Dzieli wyrazy na sylaby.
 7. Słucha opowiadania i odpowiada na proste pytania.
 8. Przeprowadza eksperyment.
 9. Sprząta swoje miejsce pracy.
 10. Wykonuje prace plastyczno-techniczne i dba o ich estetykę.
 11. Rozpoznaje wybrane utwory Jana Brzechwy.
 12. Bawi się masami plastycznymi.
 13. Zna wielkanocne tradycje.
 14. Przestrzega zasad w grupie.
 15. Bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w marcu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.
 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.
 4. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
 5. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Poznaje obrazy graficzne liter: G,g/ Ł,ł/ F,f/ J,j
 6. Przelicza w zakresie 10.
 7. Utrwala figury geometryczne, klasyfikuje.
 8. Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę ciała.
 9. Zna zjawiska przyrodnicze, rozumie przysłowie: „W marcu, jak w garncu”.
 10. Aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne np. podlewanie.
 11. Jest Obrońcą Przyrody.
 12. Rozumie pojęcia: „Wszechświat”, „grawitacja”, Kosmos, Układ Słoneczny.
 13. Gra na instrumentach perkusyjnych i konstruuje własne np. z odpadów.
 14. Rozumie pojęcie: „przedwiośnie”, poznaje życie roślin i zwierząt: ptaki wędrowne, rozwój żaby
 15. Rozumie, że istnieją rośliny chronione.
 16. Poznaje zwyczaje życia wróbla.
 17. Przyporządkowuje zwierzęta do środowisk przyrodniczych.
 18. Obchodzi Święto Kobiet, redaguje życzenia.
 19. Segreguje śmieci, wie co to znaczy: EKOLOGIA.
 20. Eksperymentuje podczas zabaw badawczych.
 21. Poszerza wiedzę na temat dinozaurów, gdzie mieszkały i jak żyły.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu marcu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.
 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.
 4. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
 5. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 6. Rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące wiosną: jaskółka, bocian, skowronek.
 7. Aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne np. podlewanie.
 8. Przeprowadza zabawy badawcze; formułuje hipotezy badawcze, sprawdza je i wyciąga wnioski; zapisuje wnioski z doświadczeń w dostępny sposób.
 9. Zna i potrafi zastosować znaki matematyczne <, =, >. Zna i rozumie relacje mniejszości, większości i równości między liczbami.
 10. Ćwiczy umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10.
 11. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 12. Zna wygląd graficzny liter: „w, W”, „c, C”, „g ,G”, „j, J”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery. Czyta proste teksty z poznanymi literami. Rozwija kompetencje kluczowe.
 13. Wie, czym zajmuje się archeolog i paleontolog.
 14. Poszerza wiedzę na temat dinozaurów, gdzie mieszkały i jak żyły.
 15. Zna tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą. Zna charakterystyczne elementy związane ze świętami wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek itp.

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu lutym:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Reaguje na sygnał
 2. Stoi na jednej nodze
 3. Wie, że dym jest szkodliwy dla zdrowia
 4. Ilustruje ruchem treść piosenki
 5. Wie, że dym papierosowy jest szkodliwy dla zdrowia
 6. Wie, że są produkty ekologiczne
 7. Rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w zimie.
 8. Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki np. wróbla, gołębia, sikorkę.
 9. Wie na czym polega praca kucharki.
 10. Zna narzędzia i przybory potrzebne do wykonywania tego zawodu.
 11. Rozumie znaczenie użyteczności pracy kucharki.
 12. Zna podstawowe rodzaje sklepów
 13. Rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
 14. Nazywa ubrania
 15. Wie co to jest dinozaur

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu lutym:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Reaguje na sygnał
 2. Stoi na jednej nodze
 3. Wie, że dym jest szkodliwy dla zdrowia
 4. Ilustruje ruchem treść piosenki
 5. Wie, że dym papierosowy jest szkodliwy dla zdrowia
 6. Wie, że są produkty ekologiczne
 7. Rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w zimie.
 8. Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki np. wróbla, gołębia, sikorkę.
 9. Wie na czym polega praca kucharki.
 10. Zna narzędzia i przybory potrzebne do wykonywania tego zawodu.
 11. Rozumie znaczenie użyteczności pracy kucharki.
 12. Zna podstawowe rodzaje sklepów
 13. Rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
 14. Nazywa ubrania
 15. Wie co to jest dinozaur

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu lutym:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

1.Wie, w jaki sposób należy dbać o zasoby naturalne: (wodę, powietrze, energię).

2. Zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

3. Wyraża emocje ruchem i tańcem.

4. Rozwiązuje zagadki.

5. Rozwija prawidłową wymowę.

6. Gra na instrumentach perkusyjnych.

7. Określa kierunki i położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby.

8. Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 – 10.

9. Wykazuje opiekuńczą postawę wobec zwierząt w okresie zimy.

10. Rozpoznaje obraz graficzny liczby ,,10”.

11. Rozwija umiejętność odpowiadania pełnymi zdaniami.

12. Przestrzega zasad w czasie gier i zabaw grupowych.

13. Rozpoznaje produkty ekologiczne oraz zna ich wpływ na zdrowie człowieka.

14. Zna sposoby dbania o czyste powietrze.

15. Wykazuje zainteresowanie zabawami z literką: ,,R, r”.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu lutym:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

4. Rozpoznaje nisko przetworzone produkty ekologiczne.

5. Zna źródła i rodzaje dymu; wie, jak walczyć ze smogiem.

6. Wie, jak unikać szkodliwego dymu papierosowego.

7. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

8. Wie, jak bezpiecznie korzystanie z Internetu; zna zagrożenia, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z sieci.

9. Wie, w jaki sposób możemy pomóc zwierzętom w czasie zimy.

10. Zna tradycje i zwyczaje związane z karnawałem.

11. Zna Polskie legendy i ich bohaterów; potrafi ocenić zachowania bohaterów.

12. Wzbogaca wiedzę dzieci na temat zimowych mistrzostw sportowych.

13. Rozwija umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych.

14. Wykonuje prace przestrzenne i plastyczne.

15. Zna wygląd cyfry: 9 i 10; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

16. Zna wygląd graficzny litery: „n, N”, „b,B”, „s,S”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery. Czyta proste teksty z poznanymi literami. Rozwija kompetencje kluczowe.

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Maszeruje na palcach i piętach.

 2. Tańczy swobodnie przy muzyce.

 3. Zauważa różnice w wyglądzie zwierząt.

 4. Reaguje na hasło.

 5. Wykorzystuje gesty i ruchy do przedstawienia określonej czynności.

 6. Zna zasady bezpiecznego korzystania z uroków zimy.

 7. Rozumie znaczenie pojęcia „para”.

 8. Wskazuje elementy kojarzące się z zimą.

 9. Odpowiada na pytania nauczyciela.

 10. Stosuje określenia „wyższy” i „niższy”.

 11. Wymienia członków rodziny.

 12. Wie, w jaki sposób można okazać uczucia najbliższym.

 13. Koloruje wewnątrz konturów.

 14. Wskazuje szczegóły, którymi różnią się obrazki.

 15. Rozpoznaje zwierzęta żyjące na Dalekiej Północy.

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Maszeruje na palcach i piętach.

 2. Tańczy swobodnie przy muzyce.

 3. Zna różne rodzaje obuwia.

 4. Zauważa różnice w wyglądzie zwierząt.

 5. Reaguje na hasło.

 6. Wykorzystuje gesty i ruchy do przedstawienia określonej czynności.

 7. Zna zasady bezpiecznego korzystania z uroków zimy.

 8. Rozumie znaczenie pojęcia „para”.

 9. Wskazuje elementy kojarzące się z zimą.

 10. Odpowiada na pytania nauczyciela.

 11. Układa kompozycje z elementów.

 12. Stosuje określenia „wyższy” i „niższy”.

 13. Wymienia członków rodziny.

 14. Wie, w jaki sposób można okazać uczucia najbliższym.

 15. Koloruje wewnątrz konturów.

16.Wskazuje szczegóły, którymi różnią się obrazki.

17.Rozpoznaje zwierzęta żyjące na Dalekiej Północy.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

 1. Umiejętność rozpoznawania i nazywania liter.

 2. Stosuje pojęcia: „dzień, tydzień, miesiąc, rok, kalendarz.”

 3. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9.

 4. Przelicza i porównuje liczebności zbiorów.

 5. Posługuje się pojęciami: „mniej, więcej, tyle samo, po równo.”

 6. Rozpoznaje, nazywa i rozumie emocje i uczucia własne i innych ludzi.

 7. Rozwija wrażliwość i wyobraźnię muzyczną.

 8. Segreguje, klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium.

 9. Nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami w zabawie i podczas pracy w grupie.

 10. Obdarowuje prezentami wykonanymi samodzielnie.

 11. Kształtuje przywiązanie do tradycji rodzinnych.

 12. Pracuje w parze i w grupie.

 13. Utrzymuje porządek i czystoś

 14. w najbliższym otoczeniu.

 15. Buduje rozwinięte wypowiedzi na dany temat.

 16. Rozwija wiedzę o świecie przyrodniczym ( obserwacja wody w różnych stanach skupienia, przeprowadzenie doświadczeń).

 17. Wie, jak należy pomagać ptakom zimą.

 18. Poznaje zwierzęta polarne.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Wskazuje prawidłowy sposób ubierania się i zachowania podczas zimy ze względu na różne warunki pogodowe. Rozumie konieczność zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem.

 5. Uczy się godzenia z porażką, współpracy opartej na rywalizacji w grze, przestrzega ustalonych zasad gry.

 6. Potrafi odróżnić zabawy bezpieczne od niebezpiecznych (na jezdni, zamarzniętym stawie).

 7. Potrafi wymienić kilka zimowych dyscyplin sportowych.

 8. Zna krok podstawowy tańca „poleczka”.

 9. Rozpoznaje pory roku na podstawie opisu.

 10. Posługuje się pojęciami związanymi z następstwem czasu: nazwami dni tygodnia i miesięcy.

 11. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą, zwraca uwagę na koloryt i piękno przyrody.

 12. Ustala kolejność wydarzeń w historyjce obrazkowej.

 13. Lepi bałwanka z plasteliny.

 14. Określa stopień pokrewieństwa członków rodziny. Okazuje szacunek osobom starszym – babci i dziadkowi.

 15. Zna wygląd cyfry: 8; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 16. Zna wygląd graficzny litery: „u, U”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery. Czyta proste teksty z poznanymi literami. Rozwija kompetencje kluczowe.

 17. Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z krain polarnych – zamieszkujące Arktykę i Antarktydę. Wskazuje Arktykę i Antarktydę na mapie fizycznej świata i na globusie.

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Zna i śpiewa piosenkę o Mikołaju.

 2. Gra na instrumencie perkusyjnym.

 3. Zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem.

 4. Wykonuje kartkę świąteczną.

 5. Odgaduje nazwę potrawy na podstawie jej smaku.

 6. Liczy do dwóch.

 7. Prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce.

 8. Odrysowuje swoją dłoń.

 9. Tworzy zbiory obrazków na podstawie podanego kryterium.

 10. Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

 11. Rozróżnia znaczenie przyimków: „obok”, „przed”, „nad” itp.

 12. Zna bajkę o Czerwonym Kapturku i baśń o Królewnie Śnieżce.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Zna i śpiewa piosenkę o Mikołaju;

 2. Gra na instrumencie perkusyjnym

 3. Zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem

 4. Wykonuje kartkę świąteczną.

 5. Odgaduje nazwę potrawy na podstawie jej smaku.

 6. Nazywa liczbę 2.

 7. Prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce.

 8. Odrysowuje swoją dłoń.

 9. Wycina element.

 10. Wie, jak powinien wyglądać świąteczny stół.

 11. Tworzy zbiory obrazków na podstawie podanego kryterium.

 12. Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

 13. Rozróżnia znaczenie przyimków: „obok”, „przed”, „nad” itp.

 14. Zna bajkę o Czerwonym Kapturku i baśń o Królewnie Śnieżce.

 15. Odgrywa scenkę z wykorzystaniem rekwizytu.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

1.Interesuje się światem liter – poznaje obraz graficzny litery ,,d, D”.

2.Rozpoznaje obraz graficzny liczby ,,8”.

3. Posługuje się prawidłowo pojęciami w zakresie orientacji przestrzennej: ,,po lewej”,

,,po prawej”, ,,z tyłu”, ,,z przodu”, ,,obok”, ,,między”.

4. Prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1 – 8.

5. Rozpoznaje emocje i potrafi je nazwać.

6. Dodaje i odejmuje elementy w zakresie 10 (bez nazywania działań).

7. Zna zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

8. Rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat pełnymi zdaniami.

9. Tworzy zbiory.

10. Potrafi wymienić dzikie zwierzęta żyjące w naszym otoczeniu ( las, łąka, woda).

11. Bierze aktywny udział w wykonywaniu prac plastyczno– technicznych.

12. Doskonali wymowę – ćwiczy aparat artykulacyjny.

13. Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych.

14. Buduje pozytywne relacje z rówieśnikami w zabawie i podczas pracy w grupach.

 

 

 

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworu literackiego, opowiadania przeczytanego przez nauczyciela.

 5. Rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne, próbuje na nich grać.

 6. Rozpoznaje i nazywa różne zwierzęta dzikie żyjące w różnych ekosystemach: las, łąka, woda, góry.

 7. Wie, że zwierzęta mają swoje prawa. Zna podstawowe „Prawa zwierząt”.

 8. Potrafi podzielić zwierzęta na ptaki i ssaki. Wyjaśnia różnice między nimi.

 9. Zna kolędy i śpiewa je z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku.

 10. Zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 11. Wykonuje przestrzenne prace plastyczne.

 12. Orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę.

 13. Zna wygląd cyfr: 6, 7; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu.

 14. Potrafi mierzyć długość przedmiotów np. stopa za stopą, mierzy odległość od okna do drzwi np. za pomocą kroków.

 15. Zna wygląd graficzny liter: „k, K”, „r, R”, „l, L”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery.

 16. Zna pracę kucharki, krawcowej, fryzjera, pielęgniarki, listonosza – czynności, jakie wykonuje. Wie jakich narzędzi potrzebują do swej pracy.

 17. Rozumienie, że nie ma zawodów lepszych czy gorszych – wszystkie są potrzebne.

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu listopadzie:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas posiłku.

 2. Bierze udział w zabawach i grach zespołowych.

 3. Przestrzega kodeksu grupy.

 4. Stoi na jednej nodze.    

 5. Tworzy zbiory na podstawie wskazanego kryterium.

 6. Słucha piosenki, analizuje jej treść, śpiewa ją.

 7. Odtwarza prosty układ choreograficzny.

 8. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

 9. Przekazuje obserwacje na temat eksperymentu.

 10. Przedstawia się oraz zna swój adres.

 11. Rozpoznaje symbole narodowe.

 12. Zna zasady bezpieczeństwa oraz higieny i stosuje się do nich.

 13. Rozpoznaje zwierzęta afrykańskie.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu listopadzie:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

1. Przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas posiłku.

2. Bierze udział w zabawach i grach zespołowych.

3. Przestrzega kodeksu grupy.

4. Stoi na jednej nodze.    

5. Tworzy zbiory na podstawie wskazanego kryterium.

6. Słucha piosenki, analizuje jej treść, śpiewa ją.

7. Odtwarza prosty układ choreograficzny.

8. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

9. Przekazuje obserwacje na temat eksperymentu.

10. Przedstawia się oraz zna swój adres.

11. Rozpoznaje symbole narodowe.

12. Zna zasady bezpieczeństwa oraz higieny i stosuje się do nich.

13. Rozpoznaje zwierzęta afrykańskie.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu listopadzie:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

 1. Rozwija umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć.

 2. Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

 3. Kształtuje swoją przynależność narodową, wie, że jest Polakiem.

 4. Doskonali umiejętność przeliczania przedmiotów.

 5. Posługuje się prawidłowo pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)

 6. Rozwija sprawność grafomotoryczną.

 7. Dzieli wyrazy na sylaby. Interesuje się czytaniem i pisaniem.

 8. Słucha muzyki, tańczy, improwizuje ruchem muzykę.

 9. Jest aktywne plastycznie i technicznie, wykonuje zadanie według instrukcji.

 10. Śpiewa z należnym szacunkiem hymn: „Mazurek Dąbrowskiego”.

 11. Interesuje się historią, życiem ludzi w czasach np. średniowiecza.

 12. Jest świadome zagrożeń ekologicznych np. dotyczących zwierząt egzotycznych, życia w Afryce (brak wody) .

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu listopadzie:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworu literackiego, opowiadania przeczytanego przez nauczyciela.

 5. Wie, że mieszka w Polsce i jest Polką/Polakiem.

 6. Rozpoznaje i nazywa określone symbole narodowe: flaga, godło, hymn narodowy.

 7. Śpiewa hymn narodowy z zachowaniem właściwej postawy.

 8. Wykonuje prosty układ taneczny tańca ludowego: „Krakowiak”, „Poleczka”.

 9. Rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne, próbuje na nich grać.

 10. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane z nadejściem zimy.

 11. Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne z Afryki – zamieszkujące sawannę i dżunglę. Wskazuje Afrykę na mapie fizycznej świata i na globusie.

 12. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta zapadające w sen zimowy lub hibernację. Utrwala informacje o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę.

 13. Rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające na zimę w Polsce oraz przylatujące podczas zimy.

 14. Zna wygląd cyfr: 4, 5; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu.