Rada rodziców

ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Skład Rady Rodziców - prezydium:

Bartłomiej Kucia - przewodniczący
Joanna Kubicz–Ufnalewska - zastępca
Anna Kubaszewska - skarbnik
Anna Król - sekretarz 

 

  • Numer konta

55 8437 0002 0131 0910 4648 0008