Kadra pedagogiczna

W naszym przedszkolu opiekę wychowawczo – dydaktyczną nad dziećmi sprawują kreatywne, ambitne, serdeczne i pełne entuzjazmu nauczycielki. Są to osoby kompetentne, otwarte na potrzeby dzieci, dające im poczucie bezpieczeństwa i lubiące swoją pracę.Naszym mottem są słowa S. Szumana:

„Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"    • Dyrektor przedszkola

mgr Marzena Orzoł  - nauczyciel wychowania przedszkolnego, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, oligofrenopeagog -  m.orzol@przedszkoleporeba.pl

    • Nauczyciele wychowania przedszkolnego - wychowacy grup:

mgr Agnieszka Kurzak - wychowawca grupy "Żabki" ( 3-latki) - a.kurzak@przedszkoleporeba.pl

mgr Wioletta Ojrzyńska - wychowawca grupy "Tygryski" ( 3-latki) - w.ojrzynska@przedszkoleporeba.pl

mgr Joanna Wójcik -  j.wojcik@przedszkoleporeba.pl, lic. Natalia Głąb - wychowacy grupy "Kangurki"    (3-latki) - n.glab@przedszkoleporeba.pl 

mgr Aneta Sulińska - wychowawca grupy „Motylki” (4-latki) - a.sulinska@przedszkoleporeba.pl

mgr Justyna Mizera - wychowawca grupy „Kaczuszki” ( 4-latki) - j.mizera@przedszkoleporeba.pl

mgr Anna Lipińska - wychowawca grupy „ Jeżyki” (5-latki) - a.lipinska@przedszkoleporeba.pl

lic. Kinga Sowa - wychowawca grupy  „Biedronki" (5-latki) - k.sowa@przedszkoleporeba.pl

mgr Katarzyna Kułach-Weselska - wychowawca grupy „Pszczółki” (6-latki) - 

k.kulach-weselska@przedszkoleporeba.pl

mgr Mariola Piwowar - wychowawca grupy „ Zajączki” ( 6-latki) - m.piwowar@przedszkoleporeba.pl

 

mgr Beata Połczyk–Janeczek - nauczyciel - b.polczyk-janeczek@przedszkoleporeba.pl

mgr Józefa Drej - nauczyciel - j.drej@przedszkoleporeba.pl

mgr Katarzyna Kucia - nauczyciel - k.kucia@przedszkoleporeba.pl

mgr Ilona Kuśmierska - nauczyciel religii - i.kusmierska@przedszkoleporeba.pl

mgr Klaudia Mikoda - nauczyciel języka angielskiego - k.mikoda@przedszkoleporeba.pl

 

Nauczyciele specjaliści:

mgr Marzena Orzoł - oligofrenopedagog

mgr Mariola Piwowar - logopeda

mgr Katarzyna Kucia - logopeda

mgr Beata Połczyk - Janeczek - oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Kurzak - surdopedagog

mgr Katarzyna Kułach - Weselska - zajęcia rewalidacyjne autyzm i asperger

mgr Magdalena Mysur - nauczyciel logopeda

 

Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli:

mgr Wioletta Ojrzyńska - instruktor jogi, pedagog