GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

 GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 1762 z późn. zm.) w naszej placówce wszyscy nauczyciele udzielają konsultacji według potrzeb podopiecznym i ich rodzicom.

Konsultacje mogą być grupowe i indywidualne a udział w nich jest dobrowolny.

Prosimy o wcześniejsze zadeklarowanie zamiaru obecności
na konsultacji indywidualnej nauczycielowi.

Beata Połczyk- Janeczek

poniedziałek

14.00 – 15.00

Monika Lis

wtorek

14.00 – 15.00

Katarzyna Kułach- Weselska

czwartek

14.30 – 15.30

Joanna Wójcik

czwartek

14.30 – 15.30

Aneta Sulińska

wtorek

13.30 –  14.30

Kinga Sowa

czwartek

8.30 – 9.00

13.30 - 14.00

Katarzyna Kucia

czwartek

14.15 – 15.15

Anna Lipińska

wtorek

14.00 – 15.00

Józefa Drej

wtorek

14.00 – 15.00

Olga Zając

wtorek

14.00 – 14.30

Jacek Podsiadło

środa

8.30 - 9.00

Ilona Kuśmierska

poniedziałek

9.00 - 9.15

Anna Klich