Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

RYTMIKA - prowadząca Katarzyna Żołnowska - Burda

3 - 4 latki  wtorek, godz. 14.00 - 14.45

5 - 6 latki  piątek, godz. 14.00 - 14.45

BALET - prowadzaca Edyta Krawczyk

3 - 4 latki  środa, godz. 14.00 - 14.45

5 - 6 latki  środa, godz. 14.45 - 15.30