Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W PORĘBIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

( MAKSYMALNA ILOŚĆ DZIECI W GRUPIE -16)L.P. Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Dzień tygodnia Godzina Wiek dzieci Uwagi
1. „Sprawne rączki” mgr Katarzyna Kucia poniedziałek 14.00 - 14.30 Zajęcia dla dzieci 3-letnich wolne miejsca
2. „Zabawy logopedyczne wesołe i praktyczne” mgr Mariola Piwowar poniedziałek 14.00 - 14.30 Zajęcia dla dzieci 5 – 6 letnich wolne miejsca
3. Zabawy logopedyczne mgr Katarzyna Kucia wtorek 8.00 - 8.30 Zajęcia dla dzieci 3-4 letnich wolne miejsca
4. „Gimnastyka na wesoło” mgr Józefa Drej wtorek 8.00 - 9.00 Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych lista zamknięta
5. Zabawy teatralne mgr Anna Lipińska wtorek 14.00 - 15.00 Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych wolne miejsca
6. „Zabawy muzyczno-ruchowe” mgr Józefa Drej środa 8.00 - 9.00 Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych lista zamknięta
7. „Sprawne rączki” mgr Justyna Mizera środa 14.30 - 15.00 Zajęcia dla dzieci 3-letnich wolne miejsca
8. „Rysowane wierszyki” mgr Beata Połczyk – Janeczek środa 14.00 - 15.00 Zajęcia dla dzieci 5 – 6 letnich wolne miejsca
9. „Sprawne rączki” mgr Joanna Wójcik czwartek 14.00 - 15.00 Zajęcia dla dzieci 4 - letnich lista zamknięta
10. „Zabawy muzyczno-ruchowe” mgr Józefa Drej piątek 14.00 - 15.00 Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych lista zamknięta
11. „Sprawne rączki” mgr Katarzyna Kułach - Weselska piątek 14.00 - 14.30 Zajęcia dla dzieci 5 – 6 letnich wolne miejsca


„Sprawne rączki”

Nauczyciel prowadzący: mgr Joanna Wójcik

Sprawność manualna rozwijana jest w trakcie podejmowanej przez dziecko zabawy, wykonywanie codziennych czynności oraz działalności plastyczno-konstrukcyjnej. Zajęcia mają na celu usprawnienie małej motoryki, dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów. Dziecko poprzez uczestniczenie w tych zajęciach wyrabia sobie płynność i precyzję ruchów. U dziecka wzrasta wiara we własne możliwości. Precyzyjne ruchy dłoni mają wpływ na sprawność manualną dziecka, a w rezultacie na jego powodzenie szkolne w zakresie opanowania trudnej sztuki pisania.


Zajęcia teatralne

Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Lipińska

Zajęcia teatralne” w formie zabawy zapewniają dzieciom przyjemne przeżycia, pozwalają przezwyciężyć obawy przed występem publicznym i odczuć smak sukcesu. Zabawy dramowe, parateatralne, pantonima wspierają rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym, uczą radzenia sobie z wyzwaniami. Proponowane przez nauczyciela zajęcia są dostosowane do dziecięcych możliwości. Dzięki nim dzieci rozwijają mowę, sprawność fizyczną, kreatywność, pamięć oraz umiejętność współpracy.


Zajęcia dodatkowe „Sprawne rączki”

Nauczyciele prowadzący: mgr Justyna Mizera, mgr Katarzyna Kucia

Zajęcia realizowane systematycznie w ramach zajęć ogólnorozwojowych. Ćwiczenia zastosowane w trakcie realizacji zajęć będą dobierane zgodnie z indywidualnymi możliwościami dziecka. Nasze działania będą miały na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również doświadczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych struktur i materiałów. Motoryka mała odnosi się do czynności związanych z użyciem palców i dłoni. Zajęcia prowadzone przyczyniają się w większym zakresie do osiągnięcia samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego t.j usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych. Podczas zajęć nastąpi również rozwój komunikacji społecznej i interakcji społecznych.


„Rysowane wierszyki”

Nauczyciel prowadzący: mgr Beata Połczyk-Janeczek

„Rysowane wierszyki” to zajęcia plastyczne, które stwarzają dziecku okazję do gromadzenia doświadczeń zarówno poznawczych, jak i twórczych dzięki różnym technikom plastycznym stosowanym podczas pracy. Dzięki tym zajęciom dzieci zdobywają doświadczenia plastyczno – konstrukcyjne; rozbudzają i rozwijają wrażliwość estetyczną, indywidualne zdolności twórcze, wyobraźnię, uczą się twórczego myślenia oraz wdrażają się do utrzymania ładu i porządku podczas pracy. Stosowane podczas zajęć techniki plastyczne wpływają na rozwój sprawności manualnej u dzieci. Dzięki tym zajęciom plastycznym dzieci odkryją przyjemność tworzenia, jak również cieszenia się uzyskanym efektem pracy.