Umiejętności dzieci

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Zna i śpiewa piosenkę o Mikołaju.

 2. Gra na instrumencie perkusyjnym.

 3. Zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem.

 4. Wykonuje kartkę świąteczną.

 5. Odgaduje nazwę potrawy na podstawie jej smaku.

 6. Liczy do dwóch.

 7. Prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce.

 8. Odrysowuje swoją dłoń.

 9. Tworzy zbiory obrazków na podstawie podanego kryterium.

 10. Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

 11. Rozróżnia znaczenie przyimków: „obok”, „przed”, „nad” itp.

 12. Zna bajkę o Czerwonym Kapturku i baśń o Królewnie Śnieżce.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Zna i śpiewa piosenkę o Mikołaju;

 2. Gra na instrumencie perkusyjnym

 3. Zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem

 4. Wykonuje kartkę świąteczną.

 5. Odgaduje nazwę potrawy na podstawie jej smaku.

 6. Nazywa liczbę 2.

 7. Prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce.

 8. Odrysowuje swoją dłoń.

 9. Wycina element.

 10. Wie, jak powinien wyglądać świąteczny stół.

 11. Tworzy zbiory obrazków na podstawie podanego kryterium.

 12. Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

 13. Rozróżnia znaczenie przyimków: „obok”, „przed”, „nad” itp.

 14. Zna bajkę o Czerwonym Kapturku i baśń o Królewnie Śnieżce.

 15. Odgrywa scenkę z wykorzystaniem rekwizytu.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

1.Interesuje się światem liter – poznaje obraz graficzny litery ,,d, D”.

2.Rozpoznaje obraz graficzny liczby ,,8”.

3. Posługuje się prawidłowo pojęciami w zakresie orientacji przestrzennej: ,,po lewej”,

,,po prawej”, ,,z tyłu”, ,,z przodu”, ,,obok”, ,,między”.

4. Prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1 – 8.

5. Rozpoznaje emocje i potrafi je nazwać.

6. Dodaje i odejmuje elementy w zakresie 10 (bez nazywania działań).

7. Zna zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

8. Rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat pełnymi zdaniami.

9. Tworzy zbiory.

10. Potrafi wymienić dzikie zwierzęta żyjące w naszym otoczeniu ( las, łąka, woda).

11. Bierze aktywny udział w wykonywaniu prac plastyczno– technicznych.

12. Doskonali wymowę – ćwiczy aparat artykulacyjny.

13. Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych.

14. Buduje pozytywne relacje z rówieśnikami w zabawie i podczas pracy w grupach.

 

 

 

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworu literackiego, opowiadania przeczytanego przez nauczyciela.

 5. Rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne, próbuje na nich grać.

 6. Rozpoznaje i nazywa różne zwierzęta dzikie żyjące w różnych ekosystemach: las, łąka, woda, góry.

 7. Wie, że zwierzęta mają swoje prawa. Zna podstawowe „Prawa zwierząt”.

 8. Potrafi podzielić zwierzęta na ptaki i ssaki. Wyjaśnia różnice między nimi.

 9. Zna kolędy i śpiewa je z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku.

 10. Zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 11. Wykonuje przestrzenne prace plastyczne.

 12. Orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę.

 13. Zna wygląd cyfr: 6, 7; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu.

 14. Potrafi mierzyć długość przedmiotów np. stopa za stopą, mierzy odległość od okna do drzwi np. za pomocą kroków.

 15. Zna wygląd graficzny liter: „k, K”, „r, R”, „l, L”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery.

 16. Zna pracę kucharki, krawcowej, fryzjera, pielęgniarki, listonosza – czynności, jakie wykonuje. Wie jakich narzędzi potrzebują do swej pracy.

 17. Rozumienie, że nie ma zawodów lepszych czy gorszych – wszystkie są potrzebne.