Umiejętności dzieci rok szkolny 2020/2021

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Maszeruje na palcach i piętach.

 2. Tańczy swobodnie przy muzyce.

 3. Zauważa różnice w wyglądzie zwierząt.

 4. Reaguje na hasło.

 5. Wykorzystuje gesty i ruchy do przedstawienia określonej czynności.

 6. Zna zasady bezpiecznego korzystania z uroków zimy.

 7. Rozumie znaczenie pojęcia „para”.

 8. Wskazuje elementy kojarzące się z zimą.

 9. Odpowiada na pytania nauczyciela.

 10. Stosuje określenia „wyższy” i „niższy”.

 11. Wymienia członków rodziny.

 12. Wie, w jaki sposób można okazać uczucia najbliższym.

 13. Koloruje wewnątrz konturów.

 14. Wskazuje szczegóły, którymi różnią się obrazki.

 15. Rozpoznaje zwierzęta żyjące na Dalekiej Północy.

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Maszeruje na palcach i piętach.

 2. Tańczy swobodnie przy muzyce.

 3. Zna różne rodzaje obuwia.

 4. Zauważa różnice w wyglądzie zwierząt.

 5. Reaguje na hasło.

 6. Wykorzystuje gesty i ruchy do przedstawienia określonej czynności.

 7. Zna zasady bezpiecznego korzystania z uroków zimy.

 8. Rozumie znaczenie pojęcia „para”.

 9. Wskazuje elementy kojarzące się z zimą.

 10. Odpowiada na pytania nauczyciela.

 11. Układa kompozycje z elementów.

 12. Stosuje określenia „wyższy” i „niższy”.

 13. Wymienia członków rodziny.

 14. Wie, w jaki sposób można okazać uczucia najbliższym.

 15. Koloruje wewnątrz konturów.

16.Wskazuje szczegóły, którymi różnią się obrazki.

17.Rozpoznaje zwierzęta żyjące na Dalekiej Północy.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

 1. Umiejętność rozpoznawania i nazywania liter.

 2. Stosuje pojęcia: „dzień, tydzień, miesiąc, rok, kalendarz.”

 3. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9.

 4. Przelicza i porównuje liczebności zbiorów.

 5. Posługuje się pojęciami: „mniej, więcej, tyle samo, po równo.”

 6. Rozpoznaje, nazywa i rozumie emocje i uczucia własne i innych ludzi.

 7. Rozwija wrażliwość i wyobraźnię muzyczną.

 8. Segreguje, klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium.

 9. Nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami w zabawie i podczas pracy w grupie.

 10. Obdarowuje prezentami wykonanymi samodzielnie.

 11. Kształtuje przywiązanie do tradycji rodzinnych.

 12. Pracuje w parze i w grupie.

 13. Utrzymuje porządek i czystoś

 14. w najbliższym otoczeniu.

 15. Buduje rozwinięte wypowiedzi na dany temat.

 16. Rozwija wiedzę o świecie przyrodniczym ( obserwacja wody w różnych stanach skupienia, przeprowadzenie doświadczeń).

 17. Wie, jak należy pomagać ptakom zimą.

 18. Poznaje zwierzęta polarne.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu styczniu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Wskazuje prawidłowy sposób ubierania się i zachowania podczas zimy ze względu na różne warunki pogodowe. Rozumie konieczność zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem.

 5. Uczy się godzenia z porażką, współpracy opartej na rywalizacji w grze, przestrzega ustalonych zasad gry.

 6. Potrafi odróżnić zabawy bezpieczne od niebezpiecznych (na jezdni, zamarzniętym stawie).

 7. Potrafi wymienić kilka zimowych dyscyplin sportowych.

 8. Zna krok podstawowy tańca „poleczka”.

 9. Rozpoznaje pory roku na podstawie opisu.

 10. Posługuje się pojęciami związanymi z następstwem czasu: nazwami dni tygodnia i miesięcy.

 11. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą, zwraca uwagę na koloryt i piękno przyrody.

 12. Ustala kolejność wydarzeń w historyjce obrazkowej.

 13. Lepi bałwanka z plasteliny.

 14. Określa stopień pokrewieństwa członków rodziny. Okazuje szacunek osobom starszym – babci i dziadkowi.

 15. Zna wygląd cyfry: 8; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 16. Zna wygląd graficzny litery: „u, U”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery. Czyta proste teksty z poznanymi literami. Rozwija kompetencje kluczowe.

 17. Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z krain polarnych – zamieszkujące Arktykę i Antarktydę. Wskazuje Arktykę i Antarktydę na mapie fizycznej świata i na globusie.

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Zna i śpiewa piosenkę o Mikołaju.

 2. Gra na instrumencie perkusyjnym.

 3. Zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem.

 4. Wykonuje kartkę świąteczną.

 5. Odgaduje nazwę potrawy na podstawie jej smaku.

 6. Liczy do dwóch.

 7. Prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce.

 8. Odrysowuje swoją dłoń.

 9. Tworzy zbiory obrazków na podstawie podanego kryterium.

 10. Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

 11. Rozróżnia znaczenie przyimków: „obok”, „przed”, „nad” itp.

 12. Zna bajkę o Czerwonym Kapturku i baśń o Królewnie Śnieżce.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

 1. Zna i śpiewa piosenkę o Mikołaju;

 2. Gra na instrumencie perkusyjnym

 3. Zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem

 4. Wykonuje kartkę świąteczną.

 5. Odgaduje nazwę potrawy na podstawie jej smaku.

 6. Nazywa liczbę 2.

 7. Prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce.

 8. Odrysowuje swoją dłoń.

 9. Wycina element.

 10. Wie, jak powinien wyglądać świąteczny stół.

 11. Tworzy zbiory obrazków na podstawie podanego kryterium.

 12. Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

 13. Rozróżnia znaczenie przyimków: „obok”, „przed”, „nad” itp.

 14. Zna bajkę o Czerwonym Kapturku i baśń o Królewnie Śnieżce.

 15. Odgrywa scenkę z wykorzystaniem rekwizytu.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

1.Interesuje się światem liter – poznaje obraz graficzny litery ,,d, D”.

2.Rozpoznaje obraz graficzny liczby ,,8”.

3. Posługuje się prawidłowo pojęciami w zakresie orientacji przestrzennej: ,,po lewej”,

,,po prawej”, ,,z tyłu”, ,,z przodu”, ,,obok”, ,,między”.

4. Prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1 – 8.

5. Rozpoznaje emocje i potrafi je nazwać.

6. Dodaje i odejmuje elementy w zakresie 10 (bez nazywania działań).

7. Zna zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

8. Rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat pełnymi zdaniami.

9. Tworzy zbiory.

10. Potrafi wymienić dzikie zwierzęta żyjące w naszym otoczeniu ( las, łąka, woda).

11. Bierze aktywny udział w wykonywaniu prac plastyczno– technicznych.

12. Doskonali wymowę – ćwiczy aparat artykulacyjny.

13. Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych.

14. Buduje pozytywne relacje z rówieśnikami w zabawie i podczas pracy w grupach.

 

 

 

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu grudniu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworu literackiego, opowiadania przeczytanego przez nauczyciela.

 5. Rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne, próbuje na nich grać.

 6. Rozpoznaje i nazywa różne zwierzęta dzikie żyjące w różnych ekosystemach: las, łąka, woda, góry.

 7. Wie, że zwierzęta mają swoje prawa. Zna podstawowe „Prawa zwierząt”.

 8. Potrafi podzielić zwierzęta na ptaki i ssaki. Wyjaśnia różnice między nimi.

 9. Zna kolędy i śpiewa je z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku.

 10. Zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 11. Wykonuje przestrzenne prace plastyczne.

 12. Orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę.

 13. Zna wygląd cyfr: 6, 7; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu.

 14. Potrafi mierzyć długość przedmiotów np. stopa za stopą, mierzy odległość od okna do drzwi np. za pomocą kroków.

 15. Zna wygląd graficzny liter: „k, K”, „r, R”, „l, L”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery.

 16. Zna pracę kucharki, krawcowej, fryzjera, pielęgniarki, listonosza – czynności, jakie wykonuje. Wie jakich narzędzi potrzebują do swej pracy.

 17. Rozumienie, że nie ma zawodów lepszych czy gorszych – wszystkie są potrzebne.

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu listopadzie:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

 1. Przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas posiłku.

 2. Bierze udział w zabawach i grach zespołowych.

 3. Przestrzega kodeksu grupy.

 4. Stoi na jednej nodze.    

 5. Tworzy zbiory na podstawie wskazanego kryterium.

 6. Słucha piosenki, analizuje jej treść, śpiewa ją.

 7. Odtwarza prosty układ choreograficzny.

 8. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

 9. Przekazuje obserwacje na temat eksperymentu.

 10. Przedstawia się oraz zna swój adres.

 11. Rozpoznaje symbole narodowe.

 12. Zna zasady bezpieczeństwa oraz higieny i stosuje się do nich.

 13. Rozpoznaje zwierzęta afrykańskie.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu listopadzie:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

1. Przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas posiłku.

2. Bierze udział w zabawach i grach zespołowych.

3. Przestrzega kodeksu grupy.

4. Stoi na jednej nodze.    

5. Tworzy zbiory na podstawie wskazanego kryterium.

6. Słucha piosenki, analizuje jej treść, śpiewa ją.

7. Odtwarza prosty układ choreograficzny.

8. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

9. Przekazuje obserwacje na temat eksperymentu.

10. Przedstawia się oraz zna swój adres.

11. Rozpoznaje symbole narodowe.

12. Zna zasady bezpieczeństwa oraz higieny i stosuje się do nich.

13. Rozpoznaje zwierzęta afrykańskie.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu listopadzie:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

 1. Rozwija umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć.

 2. Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

 3. Kształtuje swoją przynależność narodową, wie, że jest Polakiem.

 4. Doskonali umiejętność przeliczania przedmiotów.

 5. Posługuje się prawidłowo pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)

 6. Rozwija sprawność grafomotoryczną.

 7. Dzieli wyrazy na sylaby. Interesuje się czytaniem i pisaniem.

 8. Słucha muzyki, tańczy, improwizuje ruchem muzykę.

 9. Jest aktywne plastycznie i technicznie, wykonuje zadanie według instrukcji.

 10. Śpiewa z należnym szacunkiem hymn: „Mazurek Dąbrowskiego”.

 11. Interesuje się historią, życiem ludzi w czasach np. średniowiecza.

 12. Jest świadome zagrożeń ekologicznych np. dotyczących zwierząt egzotycznych, życia w Afryce (brak wody) .

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu listopadzie:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

 1. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

 2. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

 3. Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.

 4. Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworu literackiego, opowiadania przeczytanego przez nauczyciela.

 5. Wie, że mieszka w Polsce i jest Polką/Polakiem.

 6. Rozpoznaje i nazywa określone symbole narodowe: flaga, godło, hymn narodowy.

 7. Śpiewa hymn narodowy z zachowaniem właściwej postawy.

 8. Wykonuje prosty układ taneczny tańca ludowego: „Krakowiak”, „Poleczka”.

 9. Rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne, próbuje na nich grać.

 10. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane z nadejściem zimy.

 11. Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne z Afryki – zamieszkujące sawannę i dżunglę. Wskazuje Afrykę na mapie fizycznej świata i na globusie.

 12. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta zapadające w sen zimowy lub hibernację. Utrwala informacje o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę.

 13. Rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające na zimę w Polsce oraz przylatujące podczas zimy.

 14. Zna wygląd cyfr: 4, 5; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu.

 15. Zna wygląd graficzny liter: „m, M”, „t, T”,„y, Y”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie poznane litery.

 16. Wie, że dzieci mają swoje prawa. Zna podstawowe Prawa Dziecka.

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE
Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu październiku:
3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:
1. Bawi się zgodnie w grupie.
2. Przestrzega kodeksu grupy.
3. Wykonuje czynności zgodnie z instrukcją nauczyciela.
4. Swobodnie porusza się po sali.
5. Wie, co to jest siad skrzyżny.
6. Czeka na swoją kolej.
7. Reaguje na sygnał i hasło.
8. Wie, jak prawidłowo myć ręce.
9. Odpowiada na proste pytania.
10. Dzieli się wrażeniami.
11. Prezentuje swoją pracę.
12. Określa cechy przedmiotu.
13. Szacuje, których przedmiotów jest najwięcej, a których najmniej.
14. Przestrzega zasad bezpieczeństwa.
15. Sprząta po skończonej zabawie.
Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu październiku:
4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:
1.Reaguje na sygnał.
2.Wykonuje skłony i skręty tułowia.
3.Maszeruje przy akompaniamencie tamburynu.
4.Porusza się w rytm muzyki.
5.Poprawnie myje ręce
6.Bawi się w grupie.
7.Łączy elementy w pary.
8.Waży przedmioty, potrafi powiedzieć co jest cięższe, a co lżejsze.
9.Podejmuje próbę ulepienia „owocu” z plasteliny
10.Maluje palcem.
11.Rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa
12.Wskazuje elementy, które nie pasują do ilustracji.
13.Wymienia oznaki jesieni.
14.Rozpoznaje i nazywa przedmioty o okrągłym kształcie.
15.Odwzorowuje graficznie koło
16.Łączy elementy o tym samym kolorze.
17.Przelicza elementy do 3
18.Odpowiada na proste pytania związane z przyrodą
19.Rozpoznaje najważniejsze emocje. 
Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu październiku:
5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:
1.Uczestniczy w zabawach muzycznych.
2.Samodzielnie ubiera się i przebiera.
3.Odtwarza rytmy podane przez nauczyciela (edukacja matematyczna).
4.Bezpiecznie uczestniczy w zabawach ruchowych.
5.Porównuje i klasyfikuje zbiory.
6.Dostrzega rytm i następstwo dni i nocy oraz pór roku.
7.Prawidłowo określa kierunki w przestrzeni (obok, nad, pod, za, przed, między).
8.Używa prawidłowego chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania.
9.Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych..
10.Dzieli wyrazy na sylaby.
11.Buduje pozytywne relacje rówieśnicze podczas zabawy.
12.Sprawnie posługuje się nożyczkami.
13.Podaje cechy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.
14.Rozpoznaje obraz graficzny liczb: 1, 2, 3 i 4.
Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu październiku:
6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:
1.Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.
2.Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
3.Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.
4.Zna zasady bezpiecznego grzybobrania, rozróżnia grzyby jadalne od niejadalnych.
5.Zna skutki spożywania niejadalnych grzybów.
6.Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią – zmiana koloru liści, ich
usychanie i opadanie.
7.Rozpoznaje i nazywa drzewa liściaste i iglaste oraz ich owoce np. dąb – żołędzie,
kasztanowiec – kasztany.
8.Zna zasady zdrowego żywienia, wie jakie są produkty zdrowe i niezdrowe.
9.Zna i nazywa owoce i warzywa rosnących w Polsce i w innych regionach świata.
10.Klasyfikuje przedmioty według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na
dwie cechy).
11.Zna wygląd cyfr: 2,3,4 ; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu.
12.Zna wygląd graficzny litery: „A,a”, „E,e”, „D,d”; doskonali umiejętność analizy i
syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na
dywanie literę „A,a”, „E,e”, „D,d”.
13.Zna prace artysty – wzbogaca słownik o nowe pojęcia związane z pracą malarza,
rzeźbiarza, aktora, muzyka.
14.Wyraża emocje za pomocą muzyki i tańca.
15.Zna niektóre monety i banknoty, doskonali umiejętności przeliczania.
16.Rozwija umiejętności matematyczne poprzez wprowadzone pojęcia tj.: waga i ważenie.
17.Zna zwierzęta domowe i wie jak należy się nimi opiekować.
18.Zna zasady bezpiecznego kontaktu i zabawy ze zwierzętami domowymi. 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu  wrześniu:

3-latki , grupy: „Żabki”, „Tygryski”:

1.      Bawi się zgodnie w grupie.

2.      Przestrzega kodeksu grupy.

3.      Wykonuje czynności zgodnie z instrukcją nauczyciela.

4.      Swobodnie porusza się po sali.

5.      Wie, co to jest siad skrzyżny.

6.      Czeka na swoją kolej.

7.      Reaguje na sygnał i hasło.

8.      Wie, jak prawidłowo myć ręce.

9.      Odpowiada na proste pytania.

10.  Dzieli się wrażeniami.

11.  Prezentuje swoją pracę.

12.  Określa cechy przedmiotu.

13.  Szacuje, których przedmiotów jest najwięcej, a których najmniej.

14.  Przestrzega zasad bezpieczeństwa.

15.  Sprząta po skończonej zabawie.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu  wrześniu:

4-latki, grupy: „Motylki”, „Kaczuszki”:

1.      Reaguje na swoje imię.

2.      Odpowiada na proste pytania.

3.      Maszeruje, podskakuje, biega.

4.      Reaguje na sygnał.

5.      Wie, co to jest siad skrzyżny.

6.      Maluje pędzlem.

7.      Wykonuje pracę plastyczną

8.      Zna podstawowe kolory

9.      Odnajduje takie same obrazki.

10.  Segreguje zgromadzone przedmioty.

11.  Łączy w pary takie same elementy.

12.  Rozumie znaczenie przyimków: „na”, „pod”,

13.  Tworzy zbiory na podstawie podanej cechy.

14.  Rozpoznaje i nazywa główne części ludzkiego ciała.

15.  Maszeruje w rytm muzyki.

 

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu  wrześniu:

5-latki, grupy: „Jeżyki”, „Biedronki”:

1.      Aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych, ruchowych.

2.      Bezpiecznie i poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

3.      Wyraża emocje. Rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne.

4.      Przestrzega ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu.

5.      Poznaje imiona kolegów i koleżanek.

6.      Wypowiada się na określony temat.

7.      Interesuje się światem przyrody.

8.      Tworzy prace plastyczne różnymi technikami.

9.      Rozpoznaje globalnie napisy.

10.  Używa zwrotów grzecznościowych.

11.  Przelicza w dostępnym zakresie.

12.  Poznaje budowę utworu muzycznego.

13.  Śpiewa piosenki np. o jesieni.

14.  Eksperymentuje z rytmem, głosem, dźwiękami.

15.  Komunikuje się zrozumiale dla dzieci i osób dorosłych, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innych osób, grupy.

16.  Wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

17.  Rozpoznaje litery. Interesuje się czytaniem.

18.  Rozpoznaje cyfry.

19.  Przelicza elementy zbioru.

20.  Współpracuje z rówieśnikami.

Umiejętności, które powinno rozwinąć i osiągnąć dziecko w miesiącu  wrześniu:

6-latki, grupy: „Pszczółki”, „Zajączki”:

1.      Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i czynności higieniczne.

2.      Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

3.      Zna swoje imię i imiona kolegów i koleżanek z grupy.

4.      Zna zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie sali, ogrodu, łazienki.

5.      Zna zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID – 19.        

6.      Orientuje się w schemacie własnego ciała; nazywa poszczególne części ciała; określa lewą i prawą stronę swojego ciała.

7.      Poszerza wiedze  na temat różnych regionów Polski i świata.

8.      Rozwija umiejętności matematyczne przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; wskazuje oceany, morza, jeziora oraz góry na mapie fizycznej świata i na globusie.

9.      Klasyfikuje przedmioty według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy).

10.  Zna wygląd cyfr: 0, 1; przelicza obiekty w najbliższym otoczeniu.

11.  Zna wygląd graficzny litery: „O,o”; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przelicza sylaby i głoski w słowie, kreśli w powietrzu i na dywanie literę„O, o”.

12.  Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

13.  Wyjaśnia znaczenie prostych znaków drogowych.

14.  Zna numery telefonów alarmowych i sposób korzystania z nich.

15.  Zna adres zamieszkania. Zna zasady bezpieczeństwa na temat tego, komu można podawać swój adres.

16.  Zna zasady bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (Internet) kontaktach z innymi ludźmi.

17.  Zna zasady bezpiecznej jazdy na rowerze.