Rozkład dnia

Grupy młodsze
( ŻABKI,TYGRYSKI,MOTYLKI, KACZUSZKI) 

6:00 – 9:00

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna. Czynności porządkowe.


REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

9:00 – 9:30

Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne, pełnienie dyżurów - wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania; rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego. Śniadanie – wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków; poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

9:30 – 10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:15

Gry i zabawy ruchowe

10:15 – 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne.

11:45 – 12:30

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne, pełnienie dyżurów - wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania; rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego. Obiad – wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami; poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

12:30 – 12.45

Odpoczynek poobiedni, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12.45 – 13:30

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi

13:30 – 14:00

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek - wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku


ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14:00 – 17:00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Zabawy na świeżym powietrzu. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Kontakty indywidualne, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci


Grupy starsze
( BIEDRONKI, PSZCZÓŁKI, JEŻYKI, ZAJĄCZKI)Zajęcia poranne

6:00 – 9:00

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna. Czynności porządkowe.


REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

9:00 – 9:30

Zestaw porannych ćwiczeń ruchowych. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne, pełnienie dyżurów - wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania; rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego. Śniadanie – wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków; poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

9:30 – 10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:15

Gry i zabawy ruchowe

10:15 – 10:45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:45 – 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne.

11:45 – 12:30

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne, pełnienie dyżurów - wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania; rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego. Obiad – wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami; poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

12:30 – 12:45

Odpoczynek poobiedni, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12:45 – 13:30

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi.

13:30 – 14:00

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek - wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku.


ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14:00 – 17:00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Zabawy na świeżym powietrzu. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Kontakty indywidualne, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.