Programy nauczania

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 1/2022/2023 z dnia 28 sierpnia 2022r.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

L.p.

 

Nazwa programu
Numer programu MEN Grupa wiekowa Nauczyciel realizujący Numer przedszkolny programu

1.

„Od przedszkolaka do pierwszaka”. Program wychowania przedszkolnego

ISBN: 978-83-02-17128-4

3- latki

 

mgr Beata Połczyk-Janeczek

mgr Natalia Głąb

 

1/2022/2023

2.

„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Program wychowania przedszkolnego. 3-6 latki

ISBN: 978-83-02-18275-4

4- latki

5- latki

6- latki

mgr Katarzyna Kułach- Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Mariola Piwowar

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

Kinga Sowa

2/2022/2023

3.

Witajcie w naszym przedszkolu

 

-

3-latki

mgr Beata Połczyk- Janeczek

mgr Natalia Głąb

 

3/2022/2023

4.

Sprawne narządy mowy, wyraźne słowa taka przedszkolaka mowa

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Beata Polczyk- Janeczek

mgr Natalia Głąb

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

Kinga Sowa

4/20202/2023

5.

Bezpieczeństwo dziecka

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Beaa Połczyk- Janeczek

mgr Natalia Głąb

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

Kinga Sowa

 

 

5/2022/2023

6.

„Kto Ty jesteś?” –program patriotyczny

 

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Beat Połczyk- Janeczek

mgr Natalia Głąb

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

Kinga Sowa

 

 

6/2022/2023

7.

Wewnątrzprzedszkolny system doradztwa zawodowego – preorientacji zawodowej

-

3,4,5,6 -latki

 

mgr Beaa Połczyk- Janeczek

mgr Naalia Głąb

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Agnieszka Kurzak

mgr Mariola Piwowar

mgr Justyna Mizera

mgr Aneta Sulińska

Kinga Sowa

 

 

7/2022/2023

8.

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych. Zgodny z nową podstawą z 14 lutego 2017r.

Autorki: Mariola Bogucka, Dorota Łoś.

-

3,4,5,6 –latki

 

mgr Klaudia Mikoda

8/2022/2023

9.

Kochamy dobrego Boga – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.

AZ-04-o1/20-KI-1/20

5-latki

mgr Ilona Kuśmierska

9/2022/2023

10.

Tak dla Jezusa
Autorzy : Ks. K. Zegan, E. Kondrak,  B. Nosek.

AZ - 0 - 01/20

6-latki

mgr Ilona Kuśmierska

10/2022/2023