Programy nauczania

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
na rok szkolny 2019/2020

„Od przedszkolaka do pierwszaka” - program wychowania przedszkolnego
(autor: Iwona Broda) Wydawnictwo WSiP.

Program realizowany w grupach 3-4 -latków.


Program nauczania języka angielskiego Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodnie z nową podstawa programową obowiązującą od 2017 roku.
(autor: M. Kębłowska)

Program realizowany w grupach 3-4-5-6-latków.


„Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Wydawnictwo WAM

Program realizowany w grupach 5-latków i 6-latków.

WŁASNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE

„Witajcie w naszym przedszkolu” – przedszkolny program adaptacyjny
Opracowanie: A. Lipińska.

Program realizowany w grupie 3-latków


„Promocja zdrowego stylu życia”. Program edukacji zdrowotnej.
Opracowanie: J. Mizera, K. Kucia, A. Kurzak.

Program realizowany w grupach 3-4-5-latków.


Program logopedyczny „Sprawne narządy mowy, wyraźne słowa – taka przedszkolaka mowa”. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
Opracowanie: M. Piwowar.

Program realizowany w grupach 3-4-5-latków


„Bezpieczeństwo dziecka”.
Opracowanie: B. Połczyk – Janeczek

Program realizowany w grupach 3-4-5-latków


Wewnątrzprzedszkolny system doradztwa zawodowego – preorientacji zawodowej
Opracowanie: K. Kułach-Weselskiej

Program realizowany w grupach 3-4-5-6-latków