Programy nauczania

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 1/2023/2024 z dnia 31 sierpnia 2023r.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

L.p.

 

Nazwa programu
Numer programu MEN Grupa wiekowa Nauczyciel realizujący Numer przedszkolny programu

1.

 

 "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w   świecie wartości”. Program wychowania   przedszkolnego. 3-6 latki

ISBN: 978-83-02-18275-4

   

 3, 4, 5, 6 - latki

 

 mgr Anna Lipińska

 mgr Katarzyna Kucia

 mgr Monika Lis

 mgr Beata Połczyk- Janeczek

 mgr Józefa Drej

 mgr Katarzyna Kułach- Weselska

 mgr Joanna Wójcik

 mgr Aneta Sulińska

 Kinga Sowa

1/2023/2024

2.

 

 Witajcie w naszym przedszkolu

 

 

 3-latki

 mgr Anna Lipińska

 mgr Katarzyna Kucia

 mgr Monika Lis

 2/2023/2024

 

3.

 

 "Sprawne narządy mowy, wyraźne słowa   taka przedszkolaka mowa"

 

 

3,4,5,6 -latki

 

 mgr Anna Lipińska

 mgr Katarzyna Kucia

 mgr Monika Lis

 mgr Beata Polczyk- Janeczek

 mgr Józefa Drej

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Aneta Sulińska

Kinga Sowa

3/2023/2024

4.

 "Bezpieczeństwo dziecka"

 

 

 3,4,5,6 -latki

 

mgr Anna Lipińska

mgr Katarzyna Kucia

mgr Monika Lis

mgr Beaa Połczyk- Janeczek

mgr Józefa Drej

mgr Katarzyna Kułach-Weselska

mgr Joanna Wójcik

mgr Aneta Sulińska

Kinga Sowa

4/2023/2024

5.

 

"Kto Ty jesteś?” –program patriotyczny

 

 

 

 3, 4, 5, 6 - latki

 

 mgr Anna Lipińska

 mgr Katarzyna Kucia

 mgr Monika Lis

 mgr Beat Połczyk- Janeczek

 mgr Józefa Drej

 mgr Katarzyna Kułach-Weselska

 mgr Joanna Wójcik

 mgr Aneta Sulińska

 Kinga Sowa

 5/2023/2024

6.

 "Wewnątrzprzedszkolny system   doradztwa zawodowego – program   preorientacji zawodowej"

 

 

 3,4,5,6 -latki

 

 mgr Anna Lipińska

 mgr Katarzyna Kucia

 mgr Monika Lis

 mgr Beaa Połczyk- Janeczek

 mgr Józefa Drej

 mgr Katarzyna Kułach-Weselska

 mgr Joanna Wójcik

 mgr Aneta Sulińska

 Kinga Sowa

 6/2023/2024

7.

 Program nauczania języka angielskiego   dla przedszkoli i klas zerowych. Zgodny    z nową podstawą z 14 lutego 2017r.

 Autorki: Mariola Bogucka, Dorota Łoś.

 

 

 3,4,5,6 –latki

 

mgr Anna Klich

7/2023/2024

8.

 "Kochamy dobrego Boga" – program   nauczania religii rzymskokatolickiej w   przedszkolach i szkołach.

 "Kocham dobrego Boga" - program   nauczania religii w przedszkolach i   szkołach. 

  AZ-0 - 01/10

  AZ- 04-01/20 KI- 1/20

 3, 4 -latki

 5- latki

 mgr Ilona Kuśmierska

 8/2023/2024

 9/2023/2024

10.

Tak dla Jezusa
Autorzy : Ks. K. Zegan, E. Kondrak,  B. Nosek.

  AZ - 0 - 01/20

6-latki

 mgr Ilona Kuśmierska

10/2022/2023