Przedszkole Miejskie nr 1, 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 15