Wysoka jakość opieki to dla nas priorytet

 • Profesjonalny zespół

  który tworzy ciepłą, domową atmosferę dla naszych dzieci

 • Pasja do pracy z dziećmi
 • Przyjazna i otwarta atmosfera wobec rodziców
 • Bogata oferta edukacyjna
  • stosowanie różnorodnych form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i etapów rozwojowych dzieci
  • rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji twórczej poprzez ciekawe techniki pracy
 • Doskonała warunki lokalowe
  • 9 przestronnych sal dydaktycznych, pracownia z tablicą interaktywną
  • sala gimnastyczna, sala zabaw z kulkami
  • Magiczny Dywan
 • Sala do terapii Si oraz sala do rewalidacji
 • Każdą grupą opiekuje się wychowawca oraz pomoc nauczyciela lub woźna grupowa
 • Stosowanie różnorodnych form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i etapów rozwojowych dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji twórczej poprzez ciekawe techniki pracy
 • Bezpieczny i duży plac zabaw

  wyposażony w atestowane urządzenia. duży piękny ogród.

 • Położenie naszego przedszkola

  stwarza doskonałe warunki do częstych spacerów.

  Nieopodal nas znajduje się LAS z możliwością obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem następujących po sobie pór roku. Jesteśmy tam częstymi gośćmi. W ten sposób nasza wiedza o otaczającym świecie i najbliższym środowisku jest wzbogacana i rozszerzana. Wyjście na spacer to czas nie tylko relaksu, gier, zabaw zespołowych czy swobodnych, ale również czas budzenia zainteresowań badawczych. Obserwujemy pory roku, zjawiska atmosferyczne, drzewa, rośliny, napotkane zwierzęta, ludzi, samochody, domy. Budzimy ciekawość i zachwyt o otaczającym nas świecie

 • MONITORING

  wewnątrz przedszkola oraz na zewnątrz budynku, obejmujący plac zabaw