Historia przedszkola

„Wielką ulgą dla pracujących matek było uruchomienie w 1952 roku przedszkola, gdzie fachową opiekę znalazło 150 najmłodszych obywateli osiedla.”

Tak oszczędną informacją zaczyna się historia Przedszkola Miejskiego Nr1 w Porębie, to jedyna wzmianka w literaturze dotycząca placówki.Ponieważ Państwo z zaciekawieniem spoglądacie na wyeksponowane w korytarzu zdjęcia i nie wszyscy znają ich historię postaraliśmy się przybliżyć ją w tym krótkim artykule.

Niektórzy zadają pytanie: „Co to za zdjęcia?”, „Czemu czarno-białe, stare fotografie w przedszkolu?” Odpowiedź jest prosta, zdjęcia te pokazują wieloletnią tradycję naszego przedszkola i mieszkańców Poręby, są ukłonem w stronę ludzi, którzy na to ciężko pracowali i poświęcali swoje życie dzieciom.

Ale są też osoby , które odnajdują siebie bądź swoich bliskich na tych zdjęciach i są zachwyceni.

I tak jak znajdziemy bogatą biografię dotyczącą innych placówek oświatowych w Porębie, tak o przedszkolu nikt się nie rozpisał, poza tym jakże wymownym stwierdzeniem: „Wielką ulgą dla pracujących matek było uruchomienie przedszkola…” Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że dawniej przedszkole pełniło funkcję ochronki, i było bardziej związane z zapewnieniem opieki niż działalnością oświatową. Odkąd przedszkole rozpoczęło swoją działalność i zaczęło tworzyć swoją historię była ona zapisywana na kartach kronik przedszkola, w najstarszej odnajdujemy tekst: ”Budynek Przedszkola Nr1 w Porębie, przekazany został do użytku w roku 1951, z ilością miejsc 120. W budynku tym znajduje się także pomieszczenie „świetlica dziecięca”. Budynek jest własnością F.U.M. „Poręba”, znajduje się w ogrodzie jordanowskim przeznaczonym wyłącznie do zabaw na świeżym powietrzu.” Jak widać rozbieżność daty uruchomienia placówki nie jest duża, a nawet są przypuszczenia skąd się wzięła. Prawdopodobnie w 1951 roku przedszkole działało w budynkach osiedlowych na ulicy Zakładowej, natomiast budynek obecny był w budowie i został oddany do użytku rok później czyli w 1952 roku.Pierwszym dyrektorem przedszkola została Pani Aniela Szlachta.Pod jej czujnym okiem przedszkole rozkwitało i udzielało się w życiu Poręby. W kronice czytamy że w dniu 1.IX.1960r dokonano uroczystego przekazania dzieci z grupy starszej do szkoły. Na zdjęciu widzimy dzieci z upominkami, które ufundowała Rada Zakładowa F.U.M. „Poręba” z współudziałem Komitetu Rodziców.Na zdjęciu widzimy nauczycielkę Panią Krystynę Burak wraz ze starszakami. To zdjęcie wspaniale oddaje ducha tamtych czasów: mundurki, plisowane spódnice, marynarskie kołnierzyki i kokardy we włosach , obowiązkowe warkocze i krótko obcięte włosy u chłopców. Upominki dla dzieci zapakowane w papierowe paczuszki, skromnie ale z klasą i uśmiechem na twarzy. A to już absolwenci z 1961 roku :Cytat z kroniki: „Po wysłuchaniu przemówienia min. Oświaty Tutadzieckiego i zadeklamowaniu dwóch wierszy przez przedszkolaków, przekazano grupę kierownikowi szkoły ob. Obważankowi, prosząc go w imieniu dzieci i własnym (Pani dyrektor M. Szlachta) o troskliwą opiekę , oraz powierzono ich wychowawczyniom klas I…” Pani dyrektor Maria Szlachta oraz Pani Krystyna Burak mieszkały w budynku przedszkola w pomieszczeniach przeznaczonych na mieszkania na poddaszu budynku. Ciekawe jak to było mieszkać w pracy? Praca na pewno była ich pasją. Panie odwiedziły przedszkole rok temu z okazji Święta Edukacji Narodowej. Nie można było nie zauważyć, że chociaż starsze to nadal z uśmiechem, błyskiem w oku i pełne werwy. Nie zapomnę jak zostałam przedstawiona Pani dyrektor Marii Szlachcie a ona gdy usłyszała moje nazwisko powiedziała: „Proszę pozdrowić męża Marcina”. Byłam zadziwiona , że po tylu latach pamięta swoich wychowanków.

Przedszkole należało do F.U.M. „Poręba” aż do lat 80-tych, zostało przejęte przez Urząd Miasta dopiero w 1991 roku przez burmistrza Włodzimierza Spyrę. Dyrektorem była wtedy Pani R. Pelikańska.

W czasie, kiedy przedszkole było związane z fabryką obrabiarek w Porębie Przedszkole Nr1 brało udział w takich uroczystościach jak : Święto Nauczyciela, Święto Górnika, Noworocznej Choinki, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Święto Pracy, Święto Matki, Dzień Dziecka, bardzo uroczyste były Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego. Na tym zdjęciu pierwsza majówka przedszkolaków rok 1951.24.VI.1961 rok – Zakończenie roku szkolnego. Taniec: „Michałek” w wykonaniu starszaków.Cytat z kroniki: „(…) program był bogaty- tańce ludowe, wiersze, piosenki związane z pożegnaniem przedszkola, młodszych kolegów, swoją panią. Tanie marynarzy w wykonaniu starszaków oraz bajka: „Na jagody” M. Konopnickiej, ileż uroku dały „panny borówczanki” z „ciocią borówczynią” na czele w swoich borówkowych strojach, królewicze jagodowi ze swoim królem, oraz Janek, inscenizacja ta uatrakcyjniła całą imprezę.”

3.IX.1963rok- „Rozpoczęcie roku szkolnego” „Oto grupa dzieci zgromadzonych przed szkołą”.„W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, odprowadzono grupę starszaków do szkoły. Od samego Przedszkola towarzyszyli im harcerze, akompaniując do marszu werblami. W Przedszkolu ugoszczono ich jeszcze wspólnym śniadaniem z przedszkolakami. Przed szkołą wręczono kierownikowi szkoły wiązanki kwiatów, oraz wychowawcom klas I , wręczając całą dokumentację.”

„1-Maja- Święto Pracy” ( poniżej zdjęcie z 1964 roku)„W dniu 30.IV.1964 odbyła się akademia z okazji obchodu „Święta Pracy”- uroczystość ta odbyła się w godzinach popołudniowych , tak by rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w w/w imprezie.” „Na program złożyły się tańce, piosenki, inscenizacje, w wykonaniu dzieci z poszczególnych grup”.W dniu 14.I.1961 odbyła się w Przedszkolu Nr1 uroczystość „Noworocznej Choinki” dla dzieci.Zorganizował ją Komitet Rodzicielski tutejszego Przedszkola, wyasygnował 3.500zł dla zrobienia dzieciom podarunków w postaci paczek ze słodyczami, którymi obdarowywał je tradycyjny „Dziadek Mróz”.Historia naszego przedszkola jak widać związana była z przemysłem który „wybudował” to miasto, tam gdzie praca tam ludzie, tam rodziny i ich dzieci, które potrzebowały opieki i kształcenia. Przedszkole było dobrem wspólnym, które wiązało i integrowało społeczność osady a potem miasta Poręba.Jeżeli ktoś chciałby coś opowiedzieć bądź dopowiedzieć na temat historii naszego przedszkola to zapraszamy. Może odkryjemy razem nowe fakty, które umknęły kronikarzom ……